Konečne môžeš inhalovať kamilkové svetlo. Svietidlo vzniklo z vrškov kofolových fliaš, žltých štupláčov a bandasky. Odtiene žltých štuplíkov sú rôzne a tak sú kvetinky mladšie aj zrelšie. Všetko je z kontajnera. Obzrieť si dá v kaviarňočajovni QuoVadis.