Kvetana, lampa s veľmi originálnym menom. Kvetana, lampa zhotovená z fľaštičiek nápoja z nutrie, teda z nutridrinkov. Kvetana, biely dikobraz s kvietkami na pichliačoch. Je veľká, vzdušná, veľkodušná. Zakúpili ju zase Stano s Vandou.