Lampa zo starého ešusu. Pamätáš si na hliníkové obedy? Alebo hliníkový budíček v celom tábore, keď si spal v stane a služba ti pri hlave trieskala o hliníkový ešus eštehliníkovejšou lyžicou ako kravským zvoncom? Toto nás formovalo. Staré hliníkové časy…

skaut-021_web

skaut-016_web

skaut-014_web