Repair manifesto

Repair manifesto

Toto stojí za zamyslenie priatelia. Jasné, že s opravovaním harabúrd otát potát, ale môže nás to posunúť. Ľudia z Platform 21 popísali pred rokom nejaké tie postoje, podnety a názory na „opravovanie vecí“ v takomto manifeste: