Konečne niečo iné ako lampa z plastu. Na toto zrkadlo som sa chystal už od čias Šupináča. Tentokrát som chcel, aby plech nevyzeral tak uhladene, ale trochu viac pokrčene. Ako odpad. A tak som krčil. Zistil som, že krčiť je tvrdá robota. Chcelo by to nejakého krčiča. Zrkadlo tvoria títo zelenáči: Staropramen, DeHelder, Deep, Tuborg, Zubr a Laško. A drevo z europaliet.